PODMÍNKY PARTNERSKÉHO PROGRAMU

Právo spolupracovat v Partnerském programu má každá fyzická í právnická, která spravuje vlastní internetové stránky. Partnerem se stává okamžikem registrace na www.lepsinalada.cz.
Ihned po odeslání všech potřebných údajů Partnera se automaticky přiděluje partnerské ID, které tvoří součást URL. Na přidělený URL Partner přesměrovává provoz ze svých internetových stránek.

Vstup do Partnerského programu je umožněn všem internetovým stránkám, které v sobě nezahrnují následující obsah:

 • pornografii
 • násilí
 • ilegální aktivity

Partner dále nesmí propagovat produkty nabízené na stránkách www.lepsinalada.cz způsobem, který by odporoval dobrým mravům a poškozoval dobré jméno společnosti nebo jména obchodu, např. lživým tvrzením o nabízených produktech.

Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat obsah stránek a umístění bannerů a odkazů na stránkách Partnera a ukončit partnerskou spolupráci v případě porušení jakéhokoliv bodu těchto pravidel a podmínek.

OBECNÁ USTANOVENÍ

 • Provozovatelem partnerského programu je ŽUSY s.r.o. se sídlem Boršice u Blatnice 57, IČ:26224496, DIČ:CZ26224496.
 • Partnerem může být pouze osoba starší 15 let a pokud je fyzická osoba, nesmí mít zaregistrovaný více než 1 partnerský účet.
 • Osobní údaje Partnera uvedené při registraci do Partnerského programu jsou zpracovávány společností ŽUSY s.r.o.. Přístup k údajům mají pouze vybraní zaměstnanci ŽUSY s.r.o. a nebudou za žádných okolností poskytnuty dalším osobám či společnostem.
 • Partner souhlasem s podmínkami partnerského programu LEPŠÍNÁLADA.cz dává souhlas i ke zpracování svých osobních údajů při registraci uvedených.  

PROVIZE

 • Provozovatel poskytne Partnerovi provizi z každého uskutečněného nákupu zákazníka, který nakoupí na základě přístupu z Partnerova odkazu. Aktuální výše této provize je stanovena na 5% z celkové výše nákupu s DPH! Z technických důvodů je pro uznání provize nutné, aby návštěvníci ze stránek Partnera měli ve svém počítači povoleny cookies. Platnost této cookie je 60 dnů.
 • Žádost o provizi je možná pouze pokud je stav Partnerova účtu v Partnerském programu minimálně 200,- Kč. Maximální výše provize není stanovena.
 • Partner vystaví firmě ŽUSY s.r.o. fakturu za provize z prodeje na základě údajů z online podané žádosti o výplatu provize. V případě, že není subjektem, který může vystavovat faktury a jde-li o jeho první žádost o výplatu provize, je mu automaticky zaslána tzv. Smlouva o zprostředkování. Partner je povinen tuto smlouvu podepsat a zaslat obratem na adresu uvedenou ve smlouvě. Smlouva o zprostředkování je právní dokument, který umožňuje výplatu provizí našim Partnerům bez Živnostenského listu.
 • Partner je povinen zdanit provizi z partnerského programu dle platného Zákona o daních z příjmů. Pokud je plátcem DPH k fakturované částce si připočte 20% DPH.
 • Provozovatel zajistí svému Partnerovi přístup na server, kde bude moci online sledovat výsledky svojí reklamní činnosti. Zejména počet prokliků, počtu objednávek a také výši své aktuální provize. V tomto uživatelském rozhraní si bude moci požádat online o její vyplacení.  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Společnost ŽUSY s.r.o. si vyhrazuje právo změnit tyto pravidla a podmínky a vytvořit nové verze Partnerského programu. Každý účastník Partnerského programu bude o změnách informován emailem 14 dní před provedením těchto změn. Pokud Partner nepřijme nové podmínky, kontrakt mezi ním a ŽUSY s.r.o. bude ukončen.
 • Účast v Partnerskému programu je chápána jako souhlas s těmito pravidly a podmínkami.  

Platnost podmínek Partnerského programu: od 6.3.2008