Provizní systém

Děkujeme z váš zájem stát se našim provizním partnerem.

Partnerský provizní systém (tzv. affiliate program) Lepší nálady je určený pro všechny provozovatele webových stránek, různých magazínů či portálů.

Z každé realizované objednávky zákazníka, kterého se vám podařilo zaujmout, získáváte okamžitou provizi ve výši 5 % z celkové ceny objednávky včetně DPH.

K získávání Vašich klientů máte k dispozici automaticky generované odkazy, které umístníte na své stránky. Můžete používat i vlastní bannery nebo textové reklamy. Postačí, když v nich použijete formu odkazu na naše stránky doplněnou o váš jedinečný kód prodejce.

Pro zájemce je připraven i kompletní XML export s celým sortimentem.

PODMÍNKY PARTNERSKÉHO PROGRAMU

Právo spolupracovat v Partnerském programu má každá fyzická i právnická, která spravuje vlastní internetové stránky. Partnerem se stává okamžikem registrace na www.lepsinalada.cz a schválení z naší strany. Součástí registrace musí být URL vašich stránek.

Ihned po odeslání všech potřebných údajů Partnera se automaticky přiděluje partnerské ID, které tvoří součást URL. Na přidělený URL Partner přesměrovává provoz ze svých internetových stránek.

Vstup do Partnerského programu je umožněn všem internetovým stránkám, které v sobě nezahrnují následující obsah:

 • pornografii
 • násilí
 • ilegální aktivity
 • tzv. "fake news", projevy nenávisti, náboženské nesnášenlivosti

Partner dále nesmí propagovat produkty nabízené na stránkách www.lepsinalada.cz způsobem, který by odporoval dobrým mravům a poškozoval dobré jméno společnosti nebo jména obchodu, např. lživým tvrzením o nabízených produktech.

Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat obsah stránek a umístění bannerů a odkazů na stránkách Partnera a ukončit partnerskou spolupráci v případě porušení jakéhokoliv bodu těchto pravidel a podmínek.

OBECNÁ USTANOVENÍ

 • Provozovatelem partnerského programu je ŽUFÁNEK s.r.o., IČ:26224496
 • Partnerem může být pouze osoba starší 15 let a pokud je fyzická osoba, nesmí mít zaregistrovaný více než 1 partnerský účet.
 • Osobní údaje Partnera uvedené při registraci do Partnerského programu jsou zpracovávány společností ŽUFÁNEK s.r.o.. Přístup k údajům mají pouze vybraní zaměstnanci ŽUFÁNEK s.r.o. a nebudou za žádných okolností poskytnuty dalším osobám či společnostem.
 • Partner souhlasem s podmínkami partnerského programu lepsinalada.cz dává souhlas i ke zpracování svých osobních údajů při registraci uvedených.

PROVIZE

 • Provozovatel poskytne Partnerovi provizi z každého uskutečněného nákupu zákazníka, který nakoupí na základě přístupu z Partnerova odkazu. Aktuální výše této provize je stanovena na 5 % z celkové výše nákupu s DPH. Z technických důvodů je pro uznání provize nutné, aby návštěvníci ze stránek Partnera měli ve svém počítači povoleny cookies. Platnost této cookie je 14 dnů.
 • Žádost o provizi je možná pouze pokud je stav Partnerova účtu v Partnerském programu minimálně 500,- Kč. Maximální výše provize není stanovena.
 • Partner vystaví firmě ŽUFÁNEK s.r.o. fakturu za provize z prodeje na základě údajů z online podané žádosti o výplatu provize. V případě, že není subjektem, který může vystavovat faktury a jde-li o jeho první žádost o výplatu provize, je mu automaticky zaslána tzv. Smlouva o zprostředkování. Partner je povinen tuto smlouvu podepsat a zaslat obratem na adresu uvedenou ve smlouvě. Smlouva o zprostředkování je právní dokument, který umožňuje výplatu provizí našim Partnerům bez Živnostenského listu.
 • Partner je povinen zdanit provizi z partnerského programu dle platného Zákona o daních z příjmů.
 • Provozovatel zajistí svému Partnerovi přístup na server, kde bude moci online sledovat výsledky svojí reklamní činnosti. Zejména počet prokliků, počtu objednávek a také výši své aktuální provize. V tomto uživatelském rozhraní si bude moci požádat online o její vyplacení.  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Společnost ŽUFÁNEK s.r.o. si vyhrazuje právo změnit tyto pravidla a podmínky a vytvořit nové verze Partnerského programu. Pokud Partner nepřijme nové podmínky, kontrakt mezi ním a ŽUFÁNEK s.r.o. bude ukončen.
 • Účast v Partnerskému programu je chápána jako souhlas s těmito pravidly a podmínkami.

Přihlášení do provizního programu

Nemůžete vyplnit toto pole