Thujon

Slavný neurotoxin pocházející z pelyňku pravého, který je nedílnou součástí každého absintu vyrobeného tradičním způsobem. Jeho množství je ale zcela zanedbatelné, tisíckrát menší, než aby měl vliv na člověka. Žel spoustu výrobců absintu ho stále vyzdvihuje jako součást marketingové strategie.